1. Javasolt programelemek

Ezekben a segédletekben számos olyan játékot, feladatot találnak a pedagógusok, melyek a HAPPY-hét során megvalósíthatók. A programelemek közül szabadon választhatnak és saját ötletekkel is elősegíthetik a gyerekek helyes folyadékfogyasztási szokásainak kialakítását.

3. Oktatási anyagok

A HAPPY-hét során javasolt egy kifejezetten a helyes folyadékfogyasztási szokásokról szóló oktatásban is részesíteni a gyerekeket. Ehhez, segítségül korcsoportokra differenciált óravázlatokat és ppt-prezentációkat bocsátunk rendelkezésre.

2. Nyomtatható plakátok

Nyomtassák és helyezzék ki az óvodában, iskolában a HAPPY-hét hivatalos plakátjait.

Sün Sámuel Óvoda, Jászberény, 2019

3. Levetíthető videók

Az iskolai tanórán levetíthető, a vízről szóló tájékoztató filmek, melyeket a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) bocsátott az iskolák rendelkezésére: