Az évente meghirdetett, országos HAPPY-hét program a 2007-ben lefolytatott HAPPY modellprogram eredményeire épül.

Az OÉTI munkatársai nemzetközi programok mintájára dolgozták ki 2007-ben a HAPPY (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young – Magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő program a fiatalok körében) modellprogramot, melynek megvalósítását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tette lehetővé.

A program fő célja az ásványvízbevitel növelése, ezzel párhuzamosan a cukros, szénsavas üdítők fogyasztásának csökkentése volt, oktatás és az egészséges választék biztosítása (az osztálytermekbe kihelyezett vízautomaták) révén. Az intervenció modellprogram-jellegéből adódóan a folyadékfogyasztási szokások vizsgálatára és a program hatékonyságának felmérésére is volt lehetőség.

Módszer

Hat körültekintően kiválogatott, önként jelentkező budapesti általános iskolából összesen 397, 7-10 év közötti gyermek vett részt a programban.

Intézetünk dietetikus munkatársai iskolai tanórák keretében tartottak játékos előadást a megfelelő folyadékpótlásról a diákok számára, akik az oktatás végén, a legfontosabb tudnivalókat összegző és hasznos tanácsokat is tartalmazó, szülőknek és gyerekeknek egyaránt szóló szórólapot vihettek haza.

Az egészséges választás lehetőségét az osztálytermekbe kihelyezett ballonosvíz-tartályokkal biztosítottuk, melyekből a gyerekek szénsavmentes, alacsony nátriumtartalmú ásványvizet fogyaszthattak, ingyen, egyéni szükségleteiknek megfelelően. Az eredetileg egy hónaposra tervezett intervenciót, az iskolák kérésére időközben meghosszabbítottuk, így a tanulók végül 2 hónapon át élvezhették a tiszta, egészséges, higiénikus körülmények között elfogyasztható, ingyenes víz előnyeit.

Eredmények

Az intervenció hatásait kérdőívekkel vizsgáltuk. A program elején és végén a részt vevő gyerekek folyadékokkal kapcsolatos ismereteit és folyadékfogyasztási szokásait mértük fel. A program végén a szülők és a tanárok nyilatkoztak arról, hogy változtak-e a gyermek, illetve a család folyadékfogyasztási szokásai, illetve a program jövőjéről alkotott véleményüket is kikértük.

A kapott válaszok alapján a HAPPY, rövid időtartama ellenére is igen eredményes programnak bizonyult.

  • Egyértelműen nőtt a gyermekek tudása, szignifikánsan csökkent az üdítőfogyasztás, ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a vízfogyasztás mértéke, minden vizsgált korosztályban.
  • A program hatására, a gyerekeknek csaknem kétharmada kevesebb cukros üdítőt ivott, mint korábban.
  • A tanárok egybehangzó véleménye szerint, a program lebonyolítása mindenhol zökkenőmentesen zajlott. A tanárok egyértelműen érzékelték és örömmel fogadták a gyermekek attitűdjében bekövetkezett pozitív változásokat.
  • A gyermekek 85 %-a, a szülők 95%-a szívesen folytatta volna a programot; a tanárok 95 %-a sikeresnek ítélte a kezdeményezést.
  • A szülők olyannyira elégedettek voltak a programmal, hogy úgy nyilatkoztak, a jövőben akár anyagilag is hajlandóak lennének támogatni a programot. Többségük beszámolt gyermekük, sőt az egész család folyadékfogyasztási szokásainak megváltozásáról.

Örültem ennek a programnak, mert megváltozott a gyermekem. Az ásványvizet eddig egyáltalán nem szerette és mostantól megissza.”

„Gyermekem ebben a hat hétben megtanult inni!”

Úgy tűnik tehát, hogy egy komplex, egészséges italválasztékot biztosító és oktatást is nyújtó, a gyermeket szüleik és tanáraik bevonásával megcélzó beavatkozás már viszonylag rövid idő alatt is pozitív változásokat eredményezhet a 7-10 éves korosztályban, mind a gyermekek ismereteinek bővítése, mind a megtanultak gyakorlati alkalmazása terén.

Ahhoz, hogy lássuk, a kedvező változások fenntarthatók-e, a program után egy évvel megismételtük a kérdőíves felmérést. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a HAPPY hosszú távon is hatékony program.

Folytatás: HAPPY-hét

A modellprogram eredményességét látva egyértelmű volt, hogy a kezdeményezést folytatni kell. 2010-ben az OÉTI meghirdette az első HAPPY-hetet, melyhez országszerte 78 oktatási intézmény csatlakozott. 2019-ben már több, mint 1000 óvodában és iskolában szervezték meg a vízfogyasztást népszerűsítő témahetet, 17 000 gyermek bevonásával.

További információk a HAPPY-hétről, itt.