Dietetikusokat tömörítő szakmai szervezetek: a MESZK

Kategória: Dietetika 100 | 0

A 100 éves hazai dietetikusképzést ünneplő Dietetika 100 kampány keretében bemutatkoznak a dietetikusokat képző/továbbképző egyetemek, a dietetikusokat tömörítő és a működésüket befolyásoló szervezetek.

Alapadatok

Cím: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76
Honlap: www.meszk.hu

E-mail: meszk@meszk.hu

Telefon: +36-1-323-2070
Elnök: Dr. Balogh Zoltán
Alapítás éve: 2004

Taglétszámadatok: 127 890 fő természetes személyek száma

Törvényi meghatározottsága

2003. évi LXXXIII. önálló szakdolgozói kamarai törvény értelmében, 2004. március 4-én megtartott alakuló küldöttközgyűlést követően megalakult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK).

A szakmai önkormányzat lehetővé tette, hogy az egyes szakmák gyakorlói közvetlenül és az általuk választott testületek, tisztségviselők útján demokratikusan – a törvények által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai ügyeiket, meghatározzák és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeiket, társadalmi súlyuknak, szellemi tőkéjüknek megfelelő mértékben hozzájáruljanak az egészségpolitika alakításához, egészségügyet érintő egyéb döntések meghozatalához, valamint a lakosság egészségügyi ellátásának javításához.

2006. évi XCVII. az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény értelmében önkéntes alapon újra alakult köztestületünk 48 ezer önként csatlakozó szakdolgozóval.

2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényt jelentősen, több tekintetben is módosítja. Az ismételt kötelező kamarai tagság közel 100 ezer szakdolgozóval állt fel.

Felépítése

A kilenc főnyi Országos Elnökség munkáját a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság mellett a Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottság, az Oktatási Továbbképzési és Tudományos Bizottság, valamint az Etikai Kollégium segíti.

A MESZK területi szervezetei (20) önálló gazdálkodással bíró önálló jogi személyként működnek. Az országos szervezet fogja össze a területek tevékenységét, önálló költségvetéssel és gazdálkodással irányító és koordinációs szerepet tölt be.

A köztestület országos irányításában fontos egyeztető szerepet kap a Területi Elnökök Tanácsa, valamint a 21 szakmai tagozatot összefogó Szakmai Tagozatvezetők Tanácsa.

Tagozatok: Aneszteziológiai- és intenzív ápolási-, Asszisztensi-, Dietetikai-, Egészségügyi szervező, Felnőttápolási-, Gyermekápolási-, Gyógyászati segédeszköz gyártói és forgalmazói-, Gyógyszertári asszisztensi-, Gyógytorna-fizioterápia-, Képalkotó-diagnosztikai-, Közegészségügyi-járványügyi-, Közösségi, foglalkozás-egészségügyi, otthoni és hospice szakápolási-, Laboratóriumi diagnosztikai-, Mentésügyi-, Műtőszolgálati-, Pszichiátriai ápolási-, Sürgősségi ellátási-, Szociális szakterületi-, Szülésznői, Természetgyógyászati-, Védőnői országos szakmai tagozat.

Működése, feladatai

A MESZK kiemelt feladata továbbképzések, szakmai konferenciák szervezése megyei, regionális és országos szinten – önállóan, vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve. Éves szinten 16-18 ezer szakdolgozó vesz részt programjainkon, mellyel köztestületünk aktív szerepet tölt be a szakdolgozóink szakmai fejlődésének rendszerében. További kiemelt feladatai közé tartozik az Országos Képzési Jegyzékében szereplő egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek (közel 60 szakképesítés) kialakításában és szakmai vizsgájára a vizsgabizottsági tagok delegálása. Jelenleg szakmaterületünkön közel ezer vizsgabizottsági tagot tartunk nyilván, illetőleg készítünk fel vizsgáztatásra. Közreműködünk a kötelező szakmacsoportos továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében országos szinten, valamint a szabadon választható szakmacsoportos továbbképzések minősítésében és a programok megvalósításának ellenőrzésében, ezt közel 700 szakértő bevonásával végezzük.

2008-ban indult a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elektronikus továbbképző online oldalának működése. Az elmúlt több mint tíz évben mindegy 130 ezer kamarai tag tett sikeres vizsgát elektronikusan.

A MESZK véleményezési jogkörét gyakorolva több törvénytervezet, illetve rendeletmódosításról részletes javaslatot készített és készít az illetékes tárca számára. Aktívan veszünk részt a szakdolgozók élet és munkakörülményeit meghatározó egyeztetésekben, valamint a jogalkotási folyamatban.

A MESZK szakmai feladatai 2020 óta jelentősen bővültek mind országos, mind pedig területi szinten a 2019-ben megjelent új szakképzési törvény és az ágazati minisztérium felhatalmazása alapján. A köztestület kiemelt szerepet tölt be az egészségügyi ágazatban is bevezetésre került technikumi szakképzésben, a duális képzőhelyek akkreditációjában, az ágazati alapvizsgára elnök, valamint az szakmai vizsgákra történő felügyelők delegálásában, ágazati szakértők kiválasztásában, felkérésében, az új képzési és kimeneti követelmények meghatározásában, valamint a pályaorientációs feladatok ellátásában, a tanulók informálásában.

A MESZK kiadványai a Hivatásunk kamarai magazin, mely 2006 óta és a Nővér című folyóirat, mely kiadói joga 2007. január 1-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához került.

2006 év elején indult a Kamara internetes weboldala (www.meszk.hu), melynek látogatottsági száma évről-évre nő. A 2022-es évben havonta átlagosan 51 000 látogatás történik. Havi elektronikus hírlevelet küldünk 2009 április óta, közel 83 ezer kamarai tagnak

Időszaki kiadványai:

Pályaválasztás

Kamarai tájékoztató kiadvány

Duális képzés az egészségügyben