Dietetikusokat képző/továbbképző intézmények: a Debreceni Egyetem

Kategória: Dietetika 100 | 0

A 100 éves hazai dietetikusképzést ünneplő Dietetika 100 kampány keretében bemutatkoznak a dietetikusokat képző/továbbképző egyetemek, a dietetikusokat tömörítő és a működésüket befolyásoló szervezetek.

A Debreceni Egyetem – az ország legrégebbi, folyamatosan működő felsőoktatási intézménye – egyike Magyarország kiemelt kutatóegyetemeinek, amely 14 karával, 24 doktori iskolájával a legszélesebb hazai képzési kínálatot nyújtja. Az oktatás mellett az intézmény európai színvonalú betegellátó tevékenységet is végez, teljes körű ellátást nyújtva a város, a megye, a régió és sok esetben országos betegellátási kötelezettsége révén.

1997-ben létrejött a Debreceni Egyetem egyik jogelőd intézménye, a Debreceni Orvostudományi Egyetem keretében a Népegészségügyi Iskola. Az Iskolán belül indultak el Magyarországon először népegészségügyi képzések. A karrá válás során szoros együttműködés alakult ki a Debreceni Egyetem számos karával. Ennek eredményeként a Népegészségügyi Iskola, az Általános Orvostudományi Kar Megelőző Orvostani Intézetének, Családorvosi Tanszékének és Magatartástudományi Intézetének társulásával 2005. december 1-jén jött létre a Népegészségügyi Kar. 2022. augusztus 1-jén a Debreceni Egyetem szenátusának határozata alapján létrejött az Egészségtudományi Kar úgy, hogy a Népegészségügyi Kar beolvadt az Egészségügyi Karba.

Az iskolarendszerű dietetikus képzés Magyarországon 1922-ben kezdődött meg Budapesten, ezt követően sokáig csak a fővárosban volt ilyen oktatás. 2017 őszén a Népegészségügyi Kar ápolás és betegellátás alapszakán Debrecenben is elindult a dietetikus képzés, a Debreceni Egyetem Kassai úti Campusán.

A képzés célja olyan magas szintű szaktudással és gyakorlati felkészültséggel rendelkező dietetikusok képzése, akik tevékenységükkel érdemben támogatják az egészségfejlesztést, a betegségek megelőzését, a betegek gyógyítását és a beteg egyének rehabilitációját.

Már a képzés indulásakor is szoros együttműködés volt a Népegészségügyi Kar, az Általános Orvostudományi Kar és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar között. Az Egészségtudományi Kar létrejöttével a képzési struktúra nem változott, a Kar továbbra is kiterjedt együttműködő partneri háttérrel rendelkezik. Hallgatóink egyaránt tanulhatnak a Karon oktató szakemberektől és a Klinikai Központban dolgozó orvosoktól és kutatóktól. Az Egészségtudományi Kar együttműködik a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével is.

Hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tehetséggondozás keretében olyan további tudást kapjanak, mellyel kibővülnek lehetőségeik, mind az elhelyezkedés, mint az élet más területein.

A Verzár Frigyes Szakkollégium célja, azon hallgatók támogatása, akik a kötelező ismereteken túl magasabb tudásra törekednek, és lehetőségeket biztosítsunk képességeik kifejlesztéséhez. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program (DETEP) célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti. A Tudományos Diákköri Tevékenység (TDK) lehetőséget teremt a hallgatók számára, hogy megismerjék és elsajátítsák a kutatómunka alapjait adott szakterületen. A diákköri munka keretében elért kutatási eredményeket összefoglaló pályaműveket a hallgatók intézményi TDK konferenciákon mutathatják be, ahonnan lehetőség van Országos Tudományos Diákköri Konferenciára történő bejutásra.

A Kar, a szervezeti egységek vezetőinek, oktatóinak és dolgozóinak célja, hogy szolgáltatásaikkal a végzett hallgatók és az őket alkalmazó munkahelyek egyaránt elégedettek legyenek.