Dietetikusokat képző/továbbképző intézmények: a Pécsi Tudományegyetem

Kategória: Dietetika 100 | 0

A 100 éves hazai dietetikusképzést ünneplő Dietetika 100 kampány keretében bemutatkoznak a dietetikusokat képző/továbbképző egyetemek, a dietetikusokat tömörítő és a működésüket befolyásoló szervezetek.

100 éves a dietetikus képzés

A diétás néne képzéstől a napjainkban folyó dietetikus képzés kialakulásáig egy hosszú és rögös út vezetett. A képzés Pécsett az országban másodikként 1990-ben indult egy maroknyi lelkes csapat irányításával. A képzés megálmodásában és megvalósításában nagy szerepet vállalt Prof. Dr. Mózsik Gyula a Belgyógyászati Klinika igazgatója, továbbá munkatársa Prof. Dr. Figler Mária. A képzésben nagy szerepet kapott a klinikai központ vezető dietetikusa Bonyárné Müller Katalin valamint az élelmezési osztályvezető Laborczi Ottóné Németh Hajnalka is. Ők biztosították a szakmai gyakorló hátteret a hallgatók számára, és valósították meg a gyakorlati oktatásokat. Az elméleti órák oktatásához pedig Gaálné Póda Bernadette csatlakozott a csapathoz. Az 1. szamú képen láthatjuk az induló képzésben résztvevő vezetőket, oktatókat.

1. számú kép

Az első időszakban saját hellyel sem rendelkezett a képzés, a Belgyógyászati Klinika könyvtárában kezdődött meg az elméleti oktatás és az oktatók jelentős részét az orvostudományi egyetem biztosította. A tankonyha helyszínét pedig a kórház élelmezési üzemében a tejkonyha adta.  18 fő hallgató kezdte meg tanulmányait dietetikusként 1990-ben és szerzett diplomát még a 3 éves képzési programban 1993-ban.

Figler professzor asszony évtizedekig a szakfelelőse volt, illetve nem csak a szak, hanem az egész kar egyik maghatározó személyisége. Nevéhez köthető számtalan tananyagfejlesztés, kurrikulum átalakítás, ő álmodta meg a táplálkozástudományi mesterképzési szakot és indította el a karunkon ezt a képzési formát. Az országban először a posztgraduális képzések elindítása is neki köszönhető.

Figler professzor asszony a magas színvonalú oktató és vezetői munkája mellett mindig is azért dolgozott, hogy a hallgatóink kapcsolódjanak be a tudományos életbe, tudjanak kutatásokat tervezni és kivitelezni a táplálkozástudomány, dietetika területén.

Hallgatóink több, mint 10%-a kapcsolódik évről évre a tudomány diákkörhöz és mérettetik meg magukat kari és országos konferenciákon egyaránt. A karon egy jól működő tehetséggondozó Szakkollégium is működik melyet szintén professzor asszony hozott létre.

A Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 3 tanszékkel összesen 26 kollégával működik. Vezetője Prof. Dr. Verzár Zsófia egyetemi tanár. Az intézet felel a dietetikus BSc magyar és angol nyelvű képzéséért, a sportdietetikus posztgraduális képzésért, továbbá a táplálkozástudományi mesterképzésért. 

A hallgatói létszám jelentősen megemelkedett az elmúlt időszakban jelenleg egy-egy évfolyamon 60-100 fő dietetikus magyar nyelvű képzési programban részt vevő hallgató tanul. Az intézethez tartozó összes hallgatói létszám 450-500 fő/év. Összesen eddig 1150 fő vehette át diplomáját dietetikusként, 118 fő táplálkozástudományi mesterképzési szakemberként és 56 fő sportdietetikusként Pécsett.

Az intézetben 3 fő egyetemi tanár,4 fő adjunktus, 5 fő tanársegéd, 9 fő szakoktató, 5 fő oktatássegítő kolléga dolgozik. Örömünkre szolgál, hogy tehetséges hallgatóinkat ma már kollégáink között üdvözölhetjük, ők adják az oktatói bázisunkat. Oktatóink az oktató munka mellett kutatói tevékenységet is aktívan végeznek, melyből nagy számban jelennek meg hazai és nemzetközi publikációk egyaránt.

A publikációs aktivitás növelése érdekében alapítottuk meg a Táplálkozástudományi és Dietetikai Szemlét, ami online formában jelenik meg évente 2 alkalommal.

2. számú kép

Nagyon fontos megemlítenünk, hogy a kar nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nemzetközivé vállhason a képzésünk. Számos képzésünk mellett a BSc dietetikus képzési programot nem csak magyarnyelven hanem angolul is kínáljuk a jelentkezőknek 2016 óta.

Az angol nyelvű képzési programra jelentkezett hallgatók száma és évről évre folyamatosan nő. Eddig összesen 8 fő külföldi vehette át diplomáját, mint dietetikus.

3. számú kép

Hallgatóink ma már modern körülmények között tanulhatnak egy minden igényt kielégítő nagyelőadóban (2. számú kép), itt saját számítógépen követhetik az előadásokat. A XXI. század kihívásainak eleget tevő tankonyha áll rendelkezésünkre, ahol hallgatóink méltó körülmények között ismerkedhetnek a gasztronómiával (3. számú kép). Egy jól felszerelt könyvtár is várja a tanulni vágyókat. Jelnetős számú könyv és folyóirat elérhető itt számukra. Oktatóink 9 tankönyvet, jegyzetet készítettek az elmúlt időszakban, segítve ezzel is a hallgatóink felkészülését a vizsgákra.

A BSc elvégzését követően továbbtanulási lehetőséget is biztosítunk hallgatóink számára széles mesterképzési palettánk bármelyikén folytathatják tanulmányaikat. Aki szeretne a kar saját Doktori iskolájában PhD fokozatott is szerezhet. Illetve jelenleg a sportdietetikus posztgraduális képzés keretében is gazdagíthatja tudását, de hamarosan további posztgraduális képzések is elérhetővé válnak az érdeklődő végzett dietetikus szakembereknek.

Gratulálunk az elmúlt 100 évhez és kívánjuk, hogy még sok-sok 100 évet éljen meg ez a képzés.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar