Ditetikusok működését befolyásoló szervezetek: az OKFŐ

Kategória: Dietetika 100 | 0

A 100 éves hazai dietetikusképzést ünneplő Dietetika 100 kampány keretében bemutatkoznak a dietetikusokat képző/továbbképző egyetemek, a dietetikusokat tömörítő és a működésüket befolyásoló szervezetek.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódjaként 2021. január 1-jén kezdte meg működését. Az OKFŐ feladata többek között az egészségügyi ellátórendszer figyelemmel kísérése és a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, amelynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában.

Szervezeti feladatainak ellátását a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó, illetve a szervezeti és működési szabályzatában rögzített alap – és azokhoz kapcsolódó funkcionális tevékenység vagy szolgáltatás ellátására és koordinációjára kialakított önálló szervezeti egységeken keresztül valósítja meg.

Tekintettel arra, hogy a dietetikusok szerteágazó feladatot látnak el – többek között a prevenció, az egészségmegőrzés, a táplálkozástudomány, a betegélelmezés területén a fekvő-, és járóbeteg szakellátásban, illetve a megelőző tevékenység területén – így működésüket illetően az OKFŐ különböző szervezeti egységei érintettek:

  • A Népegészségügyért és Prevencióért Felelős Főigazgató-helyettes irányítása alatt működő igazgatóságok közül a Népegészségügyi és Prevenció Szervezési Igazgatóság Népegészségügyi Szervezési Főosztálya – elnevezésének megfelelően – a prevencióra, a betegségek megelőzésére és az egészség fejlesztésére fordít kiemelt figyelmet. Szerepet vállal a prevenciós célú lakossági kampányok előkészítésében, illetve részt vesz a betegség-megelőzési és népegészségügyi programok kidolgozásában is.
Bábiné Szottfried Gabriella, népegészségügyért és prevencióért felelős főigazgató-helyettes, OKFŐ (Kép: OGYÉI; A táplálkozástudomány sokszínűsége konferencia, 2022. október 26.)

Az OKFŐ az Igazgatóság irányításával a fenntartása alá tartozó 42 Egészségfejlesztési Iroda (EFI) operatív koordinálását végzi. Az EFI-k az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok megvalósítása érdekében jöttek létre a szív-, és érrendszeri, a daganatos megbetegedések prevenciójának támogatása, a korai-, és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget meghatározó életmód, az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása, a lakosság egészségtudatosságának növelése, egészség-egyenlőtlenségek csökkentése céljából. Az EFI-k intézményi hátteret biztosítanak a betegségmegelőzési-, egészségfejlesztési tevékenységekhez oly módon, hogy aktívan működtetik, tartós helyi, járási hálózatba integrálják az egészségfejlesztési tevékenységet végző szolgáltatókat, szervezeteket. Az OKFŐ fenntartású EFI-k dietetikus munkatársai nagy szerepet vállalnak az egészséges táplálkozás népszerűsítésében felnőttek és gyermekek körében, illetve egyéni és csoportos tanácsadás keretében a különböző betegségek étrendi kezelésében. Ezen túl szív-, és érrendszeri, cukorbeteg klubfoglalkozásokat tartanak, segítséget nyújtanak a gyermekkori evészavarok felismerésében és étrendi kezelésében. Az érdeklődőknek megtanítják a főzőklubokon keresztül, hogy melyek az egészséges nyersanyagok, a hagyományos receptek által készített ételeket hogyan lehet más összetevőkkel is hasonlóan ízletessé varázsolni.

  • Az Ápolásügyi Koordinációs Igazgatóság részfeladata közé tartozik a szakdolgozói feladatrendszer fejlesztése, illetve az erre épülő gondozási, egészségfejlesztési és szűrési tevékenység kidolgozása, az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó szakmai előírások betartásának felügyelete. Az Igazgatóság közreműködik az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési és képzési igényeinek meghatározásában, képzések szervezésében.
  • Az Alap – és Szakellátásért Felelős Főigazgató-helyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek részt vesznek többek között az egészségügyi intézmények működési hatékonyságának és eredményességének értékelésében, elemzésében, irányításában, az egészségügyi ágazat működési és személyi feltételeket érintő szabályozási feladatainak kidolgozásában, az alap-, és szakellátást érintő szakmai szabályok, iránymutatások, ajánlások kidolgozásában.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.  (IV. 30.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően az OKFŐ fenntartású fekvőbeteg gyógyintézetekben az élelmezésvezető dietetikus végzettségű, a diétás étrend/étlap tervezését és az étel elkészítését dietetikus végzi, illetve felügyeli. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet értelmében az OKFŐ fenntartású fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 100 ágyanként 1 fő dietetikust és a rendeletben előírt szakmák tekintetében heti 1, vagy 2 alkalommal 4-6 óra dietetikai szakrendelést biztosítanak.

  • A Humánpolitikai és Jogi Főigazgató-helyettes közvetlen irányítása alatt álló Humánerőforrás-irányítási Igazgatóság Ágazati Humánerőforrás-monitoring Főosztály közreműködik az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerhez kapcsolódó keretszámokra és hiányszakmákra vonatkozó javaslatok elkészítésében. A Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság Egészségügyi Képzési Főosztálya az egészségügyi ágazathoz tartozó szakképesítéssel, a szakdolgozók képzésével, továbbképzésével, vizsgák szervezésével és előkészítésével, továbbá ezek nyilvántartásával kapcsolatos engedélyeztetési, nyilvántartásba vételi, jelentési, adatbeviteli, adatkezelési és adminisztrációs tevékenységek tekintetében lát el feladatokat.