Nemzetközi mesterképzés keretében oktatnak az OGYÉI munkatársai

Kategória: Egyéb, Hírek | 0

2022. március 9-én, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Élelmezés- és Táplálkozástustudományi Főigazgatóságának munkatársai a CHARM-EU képzésben részt vevő hallgatókat fogadnak.

Az Erasmus+ Program társfinanszírozásával, 5 európai egyetem (a Barcelonai Egyetem, mint koordinátor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin, és az Utrechti Egyetem) szövetségével működő CHARM-EU célkitűzése, hogy biztosítsa azt a tudást, ami a napjaink globális kihívásait jelentő problémák megértését és megoldását segíti elő. 

A kép illusztráció

A képzés keretében a hallgatóknak élelmiszerrel/élelmezéssel kapcsolatos tudásukat is bővíteniük kell, melyhez most az OGYÉI munkatársai is hozzájárulnak, megismertetve velük többek között az Élelmiszerkémiai Analitikai Laboratóriumban jelenleg zajló munkát.

A tudásátadás a kezdetektől cél

Az Országos Gyógyszerészeti Intézettel 2015-ben összevont Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) oktatói tevékenysége röviddel megalapítása után megkezdődött és 1954-től, a KÖJÁL-ok megalakítását követően országos méretűvé vált. 1962-ben az Orvostovábbképző Egyetem megalapította és az OÉTI szakmai vezetésére bízta az Élelmezés-egészségtani Tanszéket, melynek vezető egyetemi tanárai az intézet igazgatói, igazgató-helyettesei voltak. A kilencvenes években az akkori amerikai nagykövet felesége, Palmer asszony működött együtt az OÉTI munkatársaival az iskolai táplálkozási oktatás fejlesztését célzó pedagógusképzés kidolgozásában.

2000-től, a Semmelweis Egyetem megalakulását követően az OÉTI folyamatosan szervezett kreditpontos továbbképzéseket szakorvosok és egészségügyi szakdolgozók részére. Nagy hangsúlyt fektetett emellett az ÁNTSZ hálózatában dolgozó munkatársak, szakorvosok és szakdolgozók szakmai továbbképzésére, a közétkeztetés, élelmiszer-előállítás és -forgalmazás területén dolgozók ismereteinek bővítésére.

2008-tól az OÉTI volt a Budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett Preventív Táplálkozástudomány Tanszéke. A tanszék képzési programja az SE Táplálkozástudomány MSc képzés keretein belül a Preventív Táplálkozástudomány című tantárgy oktatásában jelent meg. Ebben, továbbá a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátás Intézeti Tanszéke Nutrition tantárgyának oktatásában az intézet csaknem valamennyi diplomás munkatársa részt vett.

(Forrás: Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet története 1949-től napjainkig)