Gyászjelentés

Kategória: Egyéb, Hírek | 0

Dr. Bándi Judit (Dr. Sohár Pálné) 1936-ban született Szegeden. Vegyészmérnöki egyetemi tanulmányainak befejezése után az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetben (OÉTI) kezdte pályáját, tudományos munkatársként. 1973-ban osztályvezetői, majd főosztályvezetői megbízást kapott. Az OÉTI 2007-es átszervezéséig ő volt a Kémiai-Toxikológiai Főosztály vezetője, 48 évet dolgozott az Intézetben.

Tevékenysége során főként az élelmiszer-adalékanyagok vizsgáló módszereinek kialakításával, felhasználásuk szabályozásával, továbbá az élelmiszerekkel érintkezésben használt műanyagok, az élelmiszerekben lévő nitrátok, nitritek és a szerves foszfát-észter típusú növényvédő szerek vizsgálatával, az élelmiszerekben előforduló környezeti szennyezőanyagok és állatgyógyszer maradékok szintjeinek felmérésével és toxikológiai értékelésével foglalkozott. 2007-től a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóságán dolgozott tudományos szakértőként. 1966-ban szerzett doktori címet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Tudományos és gyakorlati közegészségügyi munkáiról 84 hazai és nemzetközi folyóiratban publikált. Részt vett 12 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsági (OMFB) tanulmány elkészítésében valamint 21 könyv-és 4 jegyzet fejezetet írt az élelmiszerekben előforduló idegen anyagok és élelmiszer-adalékanyagok témakörben. 1960 óta részt vett a hazai élelmezés-egészségügyi előírások, rendeletek kidolgozásában, tagja volt az Élelmiszertörvényt előkészítő tárcaközi bizottságnak, és a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságnak. 1973-tól a Codex Alimentarius Nemzeti Bizottság Élelmiszer Adalékanyag Munkabizottságának titkára, majd 1984-től az elnöke volt. 1973-2006. között Magyarországot képviselte a FAO/WHO Élelmiszer Adalék- és Szennyezőanyag Kódex Bizottság munkaértekezletein. Több szakmai szervezetnek tagja volt. 1960 óta különböző egyetemeken és továbbképző rendezvényeken részt vett az oktatói munkában is.

Munkásságát több szakmai kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Kiváló Munkáért, Az egészségügy kiváló dolgozója, Fodor József emlékérem és oklevél, Tarján Róbert emlékérem, Pro Sanitate emlékérem és oklevél, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ által alapított emlékgyűrű, az Európai Unióhoz történt csatlakozásért kifejtett tevékenység elismerésére plakett és emléklap, OTI-ért díj. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

Judit kiváló szakmai tudása és előmenetele mellet jó kolléga és vezető volt. Munkahelye szinte a második otthona volt. Közvetlensége, munkatársai iránt érzett szeretete, törődése, szakmai tudása és az emberek iránt tanúsított tisztelete visszavetült rá, szinte családias légkör vette körül. Közeli és távolabbi munkatársai nem csak a szakma kiváló képviselőjét tisztelhették benne, hanem egy segítőkész, jó, megértő, melegszívű embert is, akihez – sűrű elfoglaltsága ellenére mindig lehet bizalommal fordulni nem csak szakmai, hanem magánéleti, vagy akár a hétköznapokat érintő bármely kérdésben is, aki mindig tudott időt szakítani, egy fontos, jó beszélgetésre. Határozott volt, de a megfelelő érvelést mindig elfogadta, az volt a lényeg a számára, korrekt módon, rendben menjenek a dolgok és haladjunk előre.

Kedves Jutka, lényed sokszínűségét nem is lehet összefoglalni, egyet azonban bizonyosan kijelenthetünk: emberi hozzáállásod, szereteted, szakmai és vezetői képességed például szolgálnak mindannyiunknak. Szívünkben és szakmai életünkben tovább élsz, mert az az igazság, hogy alig van olyan nap, amikor valamilyen okból nem említünk Téged.

Kedves Jutka nyugodj békében!