Elég a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítéletekből!

Kategória: Egyéb, Hírek | 0

A 2018-as Elhízás Elleni Világnap világszerte a különféle, túlsúlyosakkal kapcsolatos stigmák elterjedtségére és súlyosságára hívja fel a figyelmet. A túlsúlyosak számos helyzetben találkoznak előítéletekkel, melyek egyik fő terjesztője a média. Napjainkban a sajtó gyakran olyan formában és módon mutatja be az elhízást, ami megerősíti a téves és negatív előítéleteket, és elősegíti a túlsúlyosakkal kapcsolatos stigmák kialakulását. Ezért a világnap szervezői arra kérik a különböző médiumokat, hogy vessenek véget a stigmatizáló nyelvhasználatnak, és ne alkalmazzanak olyan képeket, amelyek erősítik a negatív előítéleteket. Ehelyett inkább tárgyilagos, pontos és informatív stílusban mutassák be az elhízást.

Mit jelent a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítélet?

A túlsúlyosakkal kapcsolatos előítélet olyan negatív viselkedés és attitűd, ami pusztán azért nyilvánul meg egy személy felé, mert az illető túlsúlyos. Habár tudományosan is bizonyított, hogy a stigma károsan befolyásolja az érintett egészségét, a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítéletesség, az elhízottak stigmatizáltsága alig kerül szóba a túlsúlyt érintő párbeszédekben, írásokban.

Amennyiben szeretnénk véget vetni a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítéleteknek, lényeges annak tudatosítása, hogy nyelvhasználatunk és viselkedésünk jelentős hatással bír, ezért fontos, hogy méltányos legyen a stílusunk. Azzal, hogy az idei Elhízás Elleni Világnap fő témájává tesszük az előítéleteket, a következőket szeretnénk elérni:

 • Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy számos előítélet él a túlsúlyosakkal kapcsolatban, és hogy ezeknek az előítéleteknek káros hatásuk van, továbbá arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mit lehet tenni az előítéletek ellen.
 • Szeretnénk támogatókat szerezni a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítéletek elleni küzdelemben, és támogatást biztosítani azoknak, akik felemelik a szavukat az elhízottakkal kapcsolatos stigmatizáció megszüntetése érdekében.
 • Szeretnénk segíteni a stigmatizáció áldozatainak, azoknak, akik az előítéletek miatt eddig nem merték igénybe venni a szükséges orvosi segítséget.

A 2018-as Elhízás Elleni Világnap fő célkitűzése a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítéletek megszüntetése!

Mit tehetünk annak érdekében, hogy csökkenjen az elhízottak stigmatizációja?

 

LÁTOGASSA MEG A KAMPÁNY HONLAPJÁT, AHONNAN OLYAN KÉPEKET TÖLTHET LE, AMELYEK NEM ELŐÍTÉLETES MÓDON ÁBRÁZOLJÁK AZ ELHÍZÁST, AZ ELHÍZOTTAKAT! A SAJTÓ HAGYJON FEL AZ ELHÍZÁS NEGATÍV KÉPEKKEL ÉS ELŐÍTÉLETES NYELVHASZNÁLATTAL TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSÁVAL!

Néhány javaslat arra, hogy a sajtó munkatársai hogyan segíthetik a túlsúlyosakkal kapcsolatos előítéletek megszűnését:

 • El kell kerülni a lekicsinylő és pejoratív szóhasználatot és utalásokat az elhízott emberekkel kapcsolatban.
 • Az emberre és nem a kövérségére kell fókuszálni.
 • Kerülni kell az elhízással kapcsolatos téves és pontatlan sztereotípiák használatát.
 • A sajtóanyagokban kerülni kell az olyan képek használatát, amelyek negatív színben tüntetnek fel elhízott embereket.
 • Azok az arc nélküli képek, amelyek kinőtt ruhában ábrázolnak sztereotip módon viselkedő embereket (pl. amint egészségtelen ételeket fogyasztanak a TV előtt), igazságtalan általánosítások kialakulását segítik.

 

NAGYOBB TUDATOSSÁGRA VAN SZÜKSÉG AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY TETTEN ÉRJÜK AZ ELHÍZOTTAKKAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEKET, ÉS JOBBAN MEGÉRTSÜK AZT, HOGY HOGYAN LEHET ELKERÜLNI A STIGMATIZÁLÁST.

Egybehangzó bizonyítékok támasztják alá, hogy a munkaadók előítélettel viseltetnek az elhízottakkal szemben. A munkaadók és a munkáltatók előítéletei megjelennek a leendő munkavállalókkal folytatott felvételi interjúk során, a karrier-tanácsadásban, megmutatkoznak a fizetésbeli különbségekben, és szembetűnők abban is, hogy a túlsúlyosak esetében kisebb az előléptetés és nagyobb a fegyelmi eljárás, illetve az elbocsátás esélye.

Ezen túlmenően, köztudott, hogy az iskolai környezetben is általános a testsúllyal kapcsolatos csúfolás, az elhízott gyermekekkel kapcsolatos durva bánásmód. Az iskolai erőszak egyik leggyakoribb ürügye az áldozat átlagosnál nagyobb testsúlya.

Javasoljuk, hogy a munkáltatók és az iskolák:

 • Vezessenek be olyan munkahelyi és iskolai szabályozást, ami testsúlytól függetlenül védi a munkavállalókat és a munkaadókat, valamint az ügyfeleket és a diákokat.
 • Tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az elhízottakkal kapcsolatos előítéletek káros voltára, és tegyenek erőfeszítést a diszkrimináció megelőzése érdekében.

 

A DÖNTÉSHOZÓK TEGYENEK LÉPÉSEKET AZ EGÉSZSÉGES ÉS TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, ÉS NE AZ EGYÉN FELELŐSSÉGÉRE HELYEZZÉK A HANGSÚLYT.

Az elhízás kockázatának csökkentése érdekében a kormányoknak különböző szektorokon átnyúló, integrált megközelítést kell alkalmazniuk; ennek érdekében a következő lépéseket tehetik:

 • A szakpolitikusok célozzák meg az egészséges táplálkozási környezet kialakítását, növeljék az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférést, és csökkentsék vagy tiltsák az egészségtelen élelmiszerek marketingjét.
 • A városvezetőknek olyan várostervezési irányelveket kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé teszik a fizikailag aktív életmódot és a mindennapi sportolást, biztosítják a gyalogos közlekedést és a sétálásra alkalmas zöld területeket,.
 • Az egészség szempontjait a szakpolitikákban az egészségügytől kezdve a szociális szférán, az oktatáson és a médián, kultúrán keresztül egészen a gazdasági fejlesztésig minden területen érvényesíteni kell.

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓKNAK TISZTÁBAN KELL LENNIÜK AZOKKAL A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKKEL, AMELYEK ELHÍZÁS KIALAKULÁSHOZ VEZETHETNEK, MIVEL EZÁLTAL JAVUL A DIAGNÓZIS ÉS AZ ELLÁTÁS SZÍNVONALA, ÉS HATÉKONYABBAN TUDJÁK TÁMOGATNI A RÁSZORULÓKAT.

Az orvosok és betegeik közötti pozitív, támogató hangnem és stílus, és a téma méltányos tárgyalása növeli az ellátás hatékonyságát. A következő lépések segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatók a leghatékonyabb, a stigmatizálást elkerülő ellátást nyújthassák betegeiknek:

 • A kutatások azt támasztják alá, hogy az „elhízott” vagy a „kórosan elhízott” szóhasználattal szemben hatékonyabb a „magas testtömeg-index”, „magas BMI” szóhasználat, továbbá ajánlott a beteget megkérdezni, hogy ő milyen szóhasználatot preferál.
 • Az embert magát előtérbe helyező beszédmód révén elkerülhetjük, hogy a személyt elsősorban az orvosi diagnózisa alapján kategorizáljuk (pl. az „ön elhízott” használata helyett: „önnek jelentős túlsúlya van”).
 • A jelentős túlsúllyal élő személyekkel ugyanolyan tisztelettel kell bánni, mint a vékonyabb betegekkel.

A stigmatizálás elkerülése érdekében alkalmazható gondolkodásmód

Az elhízással kapcsolatos stigmatizáció hihetetlenül elterjedt, és az emberek általában nincsenek is azzal tisztában, hogy milyen összetett a stigmatizáló gondolkodásmód. Az alábbi infografika bemutat néhány példát, és részletezi a háttérben álló okokat, a következményeket, és felsorolja az érintettek széles körét.